Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

MỜI ĐỐI CHO VUIKhách ở xa đến HN nhất định sẽ lượn quanh Hồ Gươm, vào các quán cà phê quanh hồ, ngắm cầu Thê Húc, tháp Rùa, tháp Bút, chụp hình mênh mông, xả láng. Nhân thế, xin treo giải chầu cà phê bên Hồ Gươm cho người đối hay nhất vế đối sau đây:

THẦY GIÁO MÁC LÊ, CƯỠI XE KÍCH, LƯỢN HỒ GƯƠM XEM HOA SÚNG NỞ1 nhận xét: